අප අමතන්න

ෙෂම්ෙහන් XINJI INTELLGENT DEVICE ෙකො. ලිමිටඩ්,.

ලිපිනය

1 වන මහල, Lingshi නගරය, Yuyuan කාර්මික කලාපය, Huangjiang නගරය, Dongguan නගරය, ෙගොංෙඩොං පළාත, චීනය

විද්යුත් තැපෑල

දුරකථන

+ 86-0769-82302796

පැය

6pm කිරීමට පෙරවරු 8 සඳුදා-සෙනසුරාදා

අප සමග එක්වීමට අවශ්යද?

ඔබේ පණිවිඩය මෙතන ලියන්න අප එය යැවීමට