ෂෙන්සෙන් XINJI සිට ඔටෝමේෂන් උපකරණ යන්ත්රෝපකරණ

ෂෙන්සෙන් XINJI බුද්ධිමත් උපාංගය Co., Ltd. , 210 Jintian පාරේ 3 වන මහල මූලස්ථානය, Tiantou ප්රජා, Shijing වීදිය, Pingshan දිස්ත්රික්, ෂෙන්සෙන් සිටි, පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන සඳහා විශේෂිත වූ ස්වයංක්රීයකරණය උපකරණ නිෂ්පාදකයා වන අතර, නිෂ්පාදනය, අලෙවිය හා අලෙවියෙන් පසු සේවාව. Co., Ltd. දී Dongguan Huangjiang නගර පිහිටා ඇත නව තාක්ෂණ බුද්ධිමත් උපකරණ, Yuyuan තුනක් පාර, අංක 1 Lingshi නගර ඩී ගොඩනැගිල්ල 1 වන මහල, සමාගම ජ්යෙෂ්ඨ වෘත්තීය මෘදුකාංග හා දෘඩාංග සංවර්ධනය ඉංජිනේරුවන් ...

Top බ්රෑන්ඩ්ස්